On meil pandeemia või ei ole? Vaatame, mida me üldse teame

 


Nüüd, kui see olukord on kestnud juba üle aasta ja see peaks olema piisavalt pikk aeg, et koguda selget infot, analüüsida ja lähtuda kõigest teaduspõhiselt, siis ometi kestab siiani peataolek ning ikkagi ei ole tegelikult midagi selgelt teada. Kuigi selle aja jooksul on isegi valmis tehtud mitmed vaktsiinid ja lausa süstitud juba miljoneid inimesi – seda kõike sellel ajal, kus valitseb totaalne segadus ja teadmatus.


Me ei tea ju mitte midagi - võtame algusest alates

Väidevalt ringleb maailmas viirus, mis põhjustab haigust ja sellest saab teada peamiselt läbi PCR testimise. Tänaseks on rohkelt infot, et need testid ei näita tõeseid tulemusi s.t. positiivse testitulemuse saanud inimene ei pruugi olla nakatunud, sest see test ei suuda seda tuvastada.

Loe seda näiteks siit: https://novaator.err.ee/1608122191/testide-ebakola-raskendab-koroonapositiivse-nakkusohtlikkuse-maaramist

Teame, et mitmed inimesed satuvad haiglasse, kuid me ei tea, kas nad satuvad haiglasse tänu konkreetse haiguse sümptomitele või hoopis mingi muu terviseprobleemi tõttu, kuid kuna test näitab positiivset, siis paigutatakse patsient covid-osakonda. Olen korduvalt püüdnud Terviseametilt seda infot teada saada, kuid seda ei ole mulle avaldatud. Ju siis ei ole seda infot kogutud või ei soovita seda teavet jagada.

Loe siit: https://fonte.news/tervis/kas-terviseamet-hoolib-inimesest/

Järgmiseks teame, et iga päev sureb rohkelt inimesi, keda liigitatakse „suri nakatunud inimene“. Nakatumine on aga tuvastatud jällegi seesama testi kaudu ja seega me tegelikult ei tea, kas ta ikkagi oli nakatunud või mitte. Samuti ei tea me seda, miks see inimene suri, sest ka seda infot ei avaldata. Inimene võis surra pikaajalises võitluses kasvajaga, südameprobleemide tõttu, muude vereringehaiguste tõttu või mistahes muu terviseprobleemi tõttu.Me ei tea seda – meile kuvatakse iga päev vaid mittemidagi ütlev number, kus ei ole mingit selget infot.

Järgmiseks on väide, et on asümptomaatilised nakatajad ehk siis inimesed, kelle organismis on väidetavalt viirus, ta on nakkav, aga sellel inimesel ei ole ühtegi haigusesümptomit ja ta isegi ei tea, et viirust levitab. Me ei tea, kas see väide on tõene või mitte, sest selget infot selle kohta ei ole. Eksisteeribki ainult väide, mida levitatakse rohkelt. See väide levib kordades rohkem, kui viirus ise.

Lisaks on teada, et on huupi katsetatud erinevaid meetmeid, mille osas pole aga ühtegi teaduspõhist lähenemist. Ei ole selget infot, kas näiteks maskid toimivad või mitte. Info on väga vastakas ja pea kõik reaalsed näitajad annavad alust arvata, et maskid ei takista kuidagi viiruse levikut.

Samuti pole ühtegi selget tõenduspõhist infot, et viiruse levikut takistaksid ka erinevad piirangud, äride sulgemised, koolide sulgemised ja inimeste kodudesse sundimine. Seda sammu on rakendatud rohkelt, kuid ühtegi selget analüüsi ei ole, mis näitaks kuivõrd sellistest meetoditest kasu oleks. Küll aga on võimalik mõõta nende meetmete kahjulikkust – seda nii inimeste eludes, kui ka otseselt rahas.

 

Kiirustades tehtud seadusemuudatused

Nüüd on selle sama suure teadmatuse ja segaduse osas hakatud väga kiirustades looma seadusemuudatusi ja uusi lähenemisi. Näiteks samaaegselt, kui Riigikogus on vastuvõtmisel äärmiselt kahtlane seadus, mis annab ilma eriolukorda väljakuulutamata Terviseametile ja Politseile väga suured lisaõigused, siis pole üldse selgelt teada, milleks seda tegelikult tehakse. Kas seda on vaja rahva hüvanguks ja viiruse tõrjumiseks või on hoopis mingid muud eesmärgid?

Samal ajal on peatselt valmimas vaktsiinipassid, mis on oma sisult diskrimineerivad lahendused selleks, et luua vaktsineeritud inimestele erisusi. Küll aga pole selle taga teaduspõhiseid uuringuid, sest tänaseks pole isegi selgelt teada, kas ja kuivõrd vaktsiinid üldse takistavad viiruse levimist. Tänaseks pole teada, kas vaktsineeritud inimene võib viirust edasi kanda ja levitada või mitte. Kui see pole teada, siis on ju täiesti arusaamatu, miks sellist vaktsiinipassi luuakse? Või kuidas see küll piiraks viiruse levimist?

Hiljuti tuli järgmine uudis, et Terviseameti juht allkirjastas korralduse, millega muudeti kohustuslikuks piiri ületades allkirjastada koroonadeklaratsioon. Uudise tekst on järgmine:

„Terviseameti peadirektor Üllar Lanno andis eile hilisel öötunnil – täpsemalt kell 23.30 – allkirja korraldusele, millega muutis alates südaööst kohustuslikuks koroonadeklaratsioonide esitamise Eestisse sisenemisel.“

Miks sellist asja peab allkirjastama öösel? Järelikult oli sellega äärmiselt kiire, sest vastav korraldus jõustus vaid 30 minutit peale selle allkirjastamist.

Kui varasemalt oli võimalus keelduda piiriületusel sellise lisadokumendi allkirjastamisest, siis nüüdsest võib korduvalt määrata selle eest sunniraha summas 9600€. Selle eesmärgiks on ikkagi see, et sundida inimene riiki sisenedes oma koju ka juhul, kui inimene on täiesti terve. Sisuliselt on tegemist koduarestiga vaid oletuse ja kahtluse põhjal, et äkk inimene kannab nakkust, mis siis tuvastatakse taaskord selle PCR testiga, mis ei suuda tegelikult tuvastada, kas on nakkus või ei ole seda.

Kui aga ei allu nendele ettekirjutustele, siis ohustab inimest 9600€ suurune sunniraha.

 

Küsime veel primitiivsemaid küsimusi – mis asi on üldse viirus?

Leidsin eelmisest aastast ühe artikli, kus meie oma Teadusnõukoja liige, Tartu ülikooli rakendusviroloogia professor ja Eesti teaduste akadeemia uurija-professor Andres Merits rääkis pikalt sellest artiklis:

https://www.vooremaa.ee/viroloog-andres-merits-poolikud-meetodid-ei-toota/

Artikli vahendusel saame teada:

„Viirus on midagi, mida kahe sõnaga ütelda on raske. Viirus ei ole elus, see on selge. Aga ta on bioloogiline objekt, rakusisene parasiit, mis ise ei koosne rakkudest. See on peamine erinevus viiruse ja bakteri vahel.

Bakter on rakk, ta kasvab, pooldub. Viirus ei ole rakk, ta ei kasva ei pooldu ja paljuneb hoopis teiste põhimõtete järgi ning saab seda teha ainult elusa raku sees.

Viirused on olemuselt eelkõige informatsioon, väga tihedalt kokkupakitud informatsioonitükk. Te kujutate tõenäoliselt viirust ette kui mingit ümarikku asja – partiklit või osakest – aga tegelikult see ei ole kogu lugu. Selline on inertne viiruse osake, virion, mis pannakse kokku, mis säilib ja levib. Sel hetkel kui viirus rakus tegutseb, ei ole tal enamasti mingit partiklit. Ta sõna otseses mõttes nagu lahustub rakus ära ja ka see on tema eksisteerimise vorm.

Viiruste puhul on nii, et oli virion, siis ta lahustus ära, teda ei ole üldse, ühegi osakesena, aga ta sünteesib uuesti enda komponendid rakus valmis ja paneb nagu legost kokku uue põlvkonna partikleid.“

 

Oot-oot – mis asi see viirus siis ikkagi on?

Mida me siis siit nüüd teada saime? Saime teada, et viirus ei ole elus, sest ta ei koosne rakkudest. Lisaks saime teada, et viirus on hoopis informatsioon, mis on tihedalt kokku pakitud ja siis ta raku sees lahustub ja selliselt viirus eksisteeribki.

Kas kokkupakitud informatsioon on siis füüsiline või hoopiski immateriaalne? Kas informatsiooni saab vaadelda mikroskoobi all? Kui väidetavalt on füüsiline, siis ometi ta lahustub nii, et kaob täielikult, aga siis sünteesib end uuesti (missest, et teda sellel hetkel ei olegi olemas) ja siis hoopiski paljuneb.

Ma ei ole viroloog, aga mulle kõlab see rohkem selle skeemina, kuidas paljunevad arvutiviirused, mis on ka ju programmijupid ehk oma sisult informatsioon. Arvutiviirus ei levi füüsiliselt s.t. ei ole mingi metallitükk, mis kandub ühelt arvutilt teisele, vaid on informatsioon, mis liigub ühe arvuti „ajust“ teise.

Nüüd siis võtmeküsimus – kas riidelapike näo ees takistab sellise informatsiooniosakese levimist? Kas üldse on selget teaduslikku tõendust sellele, kuidas viirused levivad ühelt inimeselt teisele? Milliseid kanaleid pidi ikkagi?

 

Võtame kogu jutu kokku

Tänaseks pole teada või pole avaldatud väga olulist infot, mis puudutab üldse kõike seda, mille põhjal saaks öelda, et tegemist oleks pandeemiaga. Pole teada testide põhjal nakatunute ulatus, pole teada tegelikult haigestunute arv, pole teada haiglates olevate inimeste nakatumine või nende hulk, kes põevad covid haigust, pole teada selle haiguse tõttu surnute hulk. Pole teada seegi, kas senised meetmed on üldse mõju avaldanud ja lõpuks pole lõpuni teada, misasi see viirus ise üldse on.

Me teame aga seda, et suur hulk poliitikuid ja juhtivametnikke teevad suuri pingutusi, et karmistada kiirelt seadusi ja võtta kasutusele täiesti uusi lahendusi selle väitega, et võidelda kõige sellega, mida me tegelikult üldse ei tea.

Seda püütakse esitleda meile kui tõenduspõhist teaduslikku lähenemist ja kui ma esitan loogilisi küsimusi, siis öeldakse, et ma pole ju arst ja mul ei ole üldsegi sõnaõigust. Mind nimetatakse isehakanud viroloogiks, kelle asi on kodus vaadata muna ja nuputada, kas maakera on samasugune või teistsugune.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hiljuti panin üles ka oma isikliku pangakonto, kuhu head inimesed saavad teha ka mulle toetusi, kes arvavad, et minu tehtav panus on oluline ja väärib ka mõningast tasustamist. Tänaseks on juba mitmed inimesed mulle seeläbi toetust avaldanud ja ma tänan Teid kõiki südamest selle eest. Küll aga on hetkel kogusumma veel üsna tagasihoidlik ja see ei võimalda mul veel teha neid samme, mis on plaanis. Sellest saad lugeda pikemalt minu eilsest loost: https://isalugu.blogspot.com/2021/03/kas-ka-minu-tegevus-oleks-tasustamist.html

Kui oled selle läbi lugenud ja tunned või arvad, et soovid anda oma panuse minu tegevusse, siis kordan siin oma konto andmeid:

Tarvo Alev
EE79 1010 0104 5829 6019

Selgitusse: "Blogi toetus" 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Kui soovid saada kiiremini infot, uutest blogis ilmuvatest lugudest, siis mine blogi facebooki lehele ja märgi see meeldivaks või hakka jälgima, siis saad järgmisel korral koheselt teada, kui olen avaldanud uue loo.

https://www.facebook.com/isalugu

Loo autor: Tarvo Alev

Kommentaarid

  1. Vaata liigsuremuse graafikuid https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps Kes natukenegi andmeid tõlgendada oskab, peaks aru saama. Kui ei oska, pöördu minu poole, ma õpetan meelsasti.

    VastaKustuta

Postita kommentaar