KOHUTAV REAALSUS! Täielikult vaktsineeritud inimesi suri Eestis 5 kuuga 2,7 KORDA enam!Tuhanded eestlased leinavad, kes ei teagi, et lähedase surm oli vaktsiiniga seotud.

Tänaseks elab Eestis tuhandeid inimesi, kes on pidanud sellel aastal mulda sängitama oma kalli lähedase inimese – kellele ema või isa, mõnele vanaema või vanaisa, õde või vend või siis isegi tütar või poeg. Surmajuhtumeid on olnud palju – liiga palju. Veel rohkem on selle kõige juures olnud aga valetamist ja varjamist ning teadlikku tegevust, et need inimesed ise vabatahtlikult osaleksid eksperimendis, mis lõppes nende jaoks kõige traagilisemal viisil.Nende lähedaste traagika aga just siis algas, sest nemad peavad selle leinaga edasi elama ja hakkama saama.

Meedias püütakse põhjendada seda kuuma suvega, aga loe palun edasi ja siis näed isegi, kuidas toon välja detailsed andmed jaanuarist kuni mai kuuni, kus ei olnud veel suvekuumasid. Küll aga oli väga suur hulk surmasid.

Kes aga aitab lähedasi nende leinas? Kes vähendab seda valu, mida inimesed tunnevad, kes isegi ei tea tegelikult, miks nende kallis lähedane inimene lebab täna külmas ja pimedas hauas. Sellest ei räägi mitte ükski ajaleht ega uudiste saade. Vaikivad kõikide suurte ametite vastutavad inimesed ja koostöös juhtivate poliitikutega lükkavad sedasama teerulli hoopis edasi. Nüüd ollakse juba massiliselt laste kallal.

Ma ei taha mõeldagi sellest, et peatselt võin olla sunnitud samalaadse loo kirjutama leinavatest emadest ja isadest, rohkearvulistest väikestest hauaplatsidest, kus lebavad need kõige süütumad ja kaitsetumad kehad, kelle hinged on ehk leidnud rahu. Kas aga nende vanemad ka kunagi üldse veel rahu leiavad siinses elus? Kes võtab ära nende valu ja kes aitab neil leida põhjuseid edasi elamiseks?


Kas õlg alla ka pisikeste kirstude kandmisele?

Need on teemad, millest vaikib kogu suurem meedia. Seda ei too välja see suur propaganda, kus rõõmsad ja õnnelikud kinnimakstud näitlejad või sportlased paluvad panna oma õla alla. Kas needsamad tuntud inimesed on valmis panema oma õla alla ka nendele väikestele kirstudele, mida kantakse haudvaikuses läbi morni ja külma ilma - pisikese, aga põhjatuna näiva haua suunas vaikivate pisarate saatel?

Mis maailmas me tegelikult elame? Kas see maailm saab olla veel julmem, külmem ja kalgim? Just sellist maailma surutakse meile jõuga peale suurte valede ja manipulatsioonide saatel. Seda teevad praegused ministrid, ametite juhid ja veel paljud teisedki, kes kõik lähevad sellega kaasa isikliku kasusaamise eesmärgil.


Veendu ise traagilises statistikas

Hiljuti tulin välja väga olulise analüüsi ja kalkulatsiooniga, mis näitas väga selgelt, et selle aasta alguses, kui algas massiline vaktsineerimine, siis viie kuu jooksul surid vaktsineeritud inimesed rohkem, kui vaktsineerimata inimesed.

Tänaseks olen oma tööd jätkanud ja teinud veel põhjalikumad täiendavad arvutused ja analüüsi. Aasta esimese viie kuu suremust olen analüüsinud nii vanusegruppide põhiselt, arvestanud sisse täpselt vaktsineeritud inimeste hulga igas kuus, vaadelnud eraldi kõikide vaktsineeritute lõikes ja lõpetatud vaktsiinikuuriga isikute lõikes. Oma arvestustes lähtusin ainult ametlikest andmetest, mis pärit Tervise Arengu Instituudist, Terviseametist, Statistikaametist ja Digiloo avatud andmestikust.

Siin artiklis allpool kirjutan lahti ka väga detailselt oma analüüsi loogika ja arvutuskäigu, mida saab iga soovija ise üle arvutada või selgelt analüüsida. 


Kokkuvõte ja järeldus

Aasta esimese viie kuuga suri suures hulgas vaktsineeritud inimesi rohkem, kui vaktsineerimata inimesi. Kahe doosiga vaktsineeritute hulgas oli suremus lausa 2,7 korda kõrgem loogilisest ja eeldatud võimalikust suremusest. Kõikide vaktsineeritute hulgas oli suremus 1,43 korda kõrgem loogilisest suremusest. Järelikult on vaktsiin mingil moel põhjustanud selgelt suurema suremuse ja/või olnud just selleks teguriks, mis on kiirendanud inimeste suremust.

Siit edasi peaks algama juba eriala spetsialistide töö, kes vaatleksid ja hindaksid, millisel moel on vaktsiin suremust mõjutanud, millises vanusegrupis oli seda enam, milliste kaasuvate haigustega, kui pikalt pärast esimese või teise doosi tegemist jne. Vastuseta küsimusi on äärmiselt palju, kuid hetkel seda keegi ei uurigi, sest ei ole olnud selget infot, et selliseid surmajuhtumeid on niivõrd palju.


Täpsem selgitus arvutuskäigust

Selleks, et täpselt aru saada, kui palju oli vaktsineerituid, millises vanusegrupis nad olid ja kui suur oli nende hulgas suremus, tegin põhjaliku analüüsi. Oma arvestuses lähtusin ainult ametlikest andmetest, mis pärit Tervise Arengu Instituudist, Terviseametist, Statistikaametist ja Digiloo avatud andmestikust.

Võtsin aluseks teadmise (kontrollitud fakt eelnevate aastate statistika alusel), et 60+ vanusegrupist tulevad 87% surmajuhtumitest, mis on ju ka igati loogiline, et vanemad inimesed surevadki kordades rohkem, kui nooremad inimesed. Lisaks on teada, et aasta esimese viie kuuga vaktsineeriti vanemaid elanikke esmajärjekorras koos eesliinitöötajatega. Seega oli vaja täpselt välja arvestada, kui palju oli iga kuu seisuga 60+ vanusegrupis vaktsineerituid ja vaktsineerimata inimesi. Need andmed sain teada Digiloo avatud andmestikust, mis andis välja vaktsineerimise andmed kuude ja vanusegruppide lõikes. Statistikaametist sain teada rahvastiku andmed nii kogu elanike arvu kui ka 60+ elanike arvu.

Iga kuu andmeid vaatlesin eraldi ja selgitasin välja kuu keskmise vaktsineeritute arvu, sest iga päevaga vaktsineeritute arv suurenes ja kuu esimese ja viimase päeva vahed olid väga erinevad. Nii sain välja arvestada, et jaanuaris oli keskmiselt 5369 üle 60 aastast vaktsineeritud inimest ja 8581 alla 60 aastast vaktsineeritud inimest. Veebruaris oli neid vastavalt 24 780 ja 28 458, märtsis 77 107 ja 61 634, aprillis 157 167 ja 108 042, mais 209 489 ja 191 621.

Kogu arvutuskäik numbritena. Süvene, kalkuleeri ja veendu!

Eraldi arvestus kõikide vaktsineeritute ja täielikult vaktsineeritute lõikes

Lisaks tegin eraldi analüüsi ka kõikide vaktsineeritud inimeste ja kahe doosiga (vaktsiinikuur lõpetatud) inimeste arvestuses. Kuna sellel perioodil oli lõpetatud vaktsiinikuuriga inimeste arv oluliselt väiksem, aga nende hulgas suremus tunduvalt kõrgem, siis selle alusel on lõppjäreldused veelgi nukramad.

Järgmiseks arvestasin välja suremuse tõenäosuse, et sureb just vaktsineeritud inimene. Selleks selgitasin eelnevalt välja, et 60+ vanuses elanikke on Eestis 356 480 ja alla 60 aastaseid elab 968 520. Tõenäosuse arvutamiseks tuleb jagada vaktsineeritud inimeste arv elanike arvuga. 60+ jaotuses üle 60 aastaste koguarvuga ja nooremate osas samuti vastavalt.

Tervise Arengu Instituudi andmetel on teada iga kuu suremuse koguarv, mis oli jaanuaris 1680, veebruaris 1456, märtsis 1797, aprillis 1614 ja mais 1438. Teades, et 87% iga kuu surmadest tuleb vanusegrupist 60+, sain välja arvutada, et jaanuaris suri 1462, veebruaris 1267, märtsis 1563, aprillis 1404 ja mais 1251 vanemaealist inimest.

Kuna mul oli välja arvestatud suremuse tõenäosus mõlemas vanusegrupis, siis sama suurusjärk suremusest pidi tulema ju iga kuu arvestuses ka nendest TAI välja antud surmade arvudest. Seega jaanuaris oleks olnud loogiline vaktsineeritud inimeste surmade arv olema 24, veebruaris 94, märtsis 353, aprillis 642 ja mais 772 (kokku 1885 surmajuhtumit). Nende hulgas, kellel oli vaktsineerimine lõpetatud (2-doosi) oleks pidanud suremus olema vastavalt jaanuaris 6, veebruaris 34, märtsis 122, aprillis 221 ja mais 382 (kokku 766 surmajuhtumit).

Digiloo avatud andmed - vaktsineerimised kuude ja vanusegruppide lõikes

Terviseamet on väljastanud mulle info kõikide suremuste kohta nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimeste lõikes.

„Sellel aastal on pooleli oleva kuuriga isikute surmajuhtumeid olnud 678 ning lõpetatud kuuriga isikute surmajuhtumeid 2303, surma põhjuseks siis nii U07.1 diagnoos kui kõik muud diagnoosid. “

„Ajavahemikus 01.06.2021 kuni tänane päev on pooleli oleva kuuriga isikute surmajuhtumeid olnud 43 ning lõpetatud kuuriga isikute surmajuhtumeid 236, surma põhjuseks siis nii U07.1 diagnoos kui kõik muud diagnoosid. “

 

Kui sellel aastal (23. augusti seisuga) on Eestis kokku olnud 2981 vaktsineeritud inimese surmajuhtumit ja neist 279 juhtunud peale 1. juunit, siis järelikult aasta esimese viie kuuga oli juhtumeid 2981-279=2702. Lõpetatud kuuriga juhtumeid siis vastavalt 2303-236=2067. Need on reaalsed vaktsineeritud inimeste surmajuhtumid Terviseameti andmetel (mistahes surma põhjusel).

Minu analüüs andis tulemuseks, et kõikide vaktsineeritute suremus aasta esimese viie kuuga oleks loogiliselt pidanud olema 1885 ja lõpetatud kuuriga inimeste arvestuses vaid 766.

Kõikide vaktsineeritute arvestuses:

Loogiline surmade arv oleks pidanud olema 1885, reaalsuses oli aga 2702. Reaalsuses suri 817 vaktsineeritud inimest rohkem. Mis teeb 1,43 korda enam kui oleks olnud loogiline.

Lõpetatud vaktsiinikuuri arvestuses:

Loogiline surmade arv oleks pidanud olema 766, reaalsuses oli aga 2067. Reaalsuses suri 1301 2-doosiga vaktsineeritud inimest rohkem. Mis teeb lausa 2,7 korda enam kui oleks olnud loogiline.


Kokkuvõte ja järeldus

Aasta esimese viie kuuga suri suures hulgas vaktsineeritud inimesi rohkem, kui vaktsineerimata inimesi. Kahe doosiga vaktsineeritute hulgas oli suremus lausa 2,7 korda kõrgem loogilisest ja eeldatud suremusest. Kõikide vaktsineeritute hulgas oli suremus 1,43 korda kõrgem loogilisest suremusest. Järelikult on vaktsiin mingil moel põhjustanud selgelt suurema suremuse ja/või olnud just selleks teguriks, mis on kiirendanud inimeste suremust.

Siit edasi peaks algama juba eriala spetsialistide töö, kes vaatleksid ja hindaksid, millisel moel on vaktsiin suremust mõjutanud, millises vanusegrupis oli seda enam, milliste kaasuvate haigustega, kui pikalt pärast esimese või teise doosi tegemist jne. Vastuseta küsimusi on äärmiselt palju, kuid hetkel seda keegi ei uurigi, sest ei ole olnud selget infot, et selliseid surmajuhtumeid on niivõrd palju.

Kas ja kus meie riigis on need spetsialistid, kes võtaksid andmed ette ja hakkaksid uurima ja tooksid tulemuse ka avalikult välja? Kas on kasvõi üks selline spetsialist olemas?

Ma sooviksin usaldada teadust, aga puudu ongi need usaldatavad teadlased, kes tõesti teeksid oma tööd ja selgitaksid välja kogu teaduspõhisuse antud teemas.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuna tegutsen selle blogi osas vaid annetuste toel, siis alljärgnevalt leiad konto andmed, kuhu head inimesed saavad teha     mulle toetusi, kes arvavad, et minu tehtav panus on oluline ja väärib ka mõningast tasustamist.

Pikemalt sellest: https://isalugu.blogspot.com/2021/03/kas-ka-minu-tegevus-oleks-tasustamist.html

Kui oled selle läbi lugenud ja tunned või arvad, et soovid anda oma panuse minu tegevusse, siis kordan siin oma konto andmeid:

Tarvo Alev
EE79 1010 0104 5829 6019

Selgitusse: "Blogi toetus" 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kui soovid saada kiiremini infot, uutest blogis ilmuvatest lugudest, siis mine blogi facebooki lehele ja märgi see meeldivaks või hakka jälgima, siis saad järgmisel korral koheselt teada, kui olen avaldanud uue loo.

https://www.facebook.com/isalugu

Loo autor: Tarvo Alev

Kommentaarid