Vahekokkuvõte. Valetajad vastutama, piirangud maha - täiskäigul edasi!

 


Tänaseks on juba 28. päev ehk täpselt 4 nädalat järjestikku toimunud meeleavaldused Toompeal ja ka seal lähistel. Paljud eelmalt vaatajad ei saagi ehk kõigest väga hästi veel aru, kuid olles kogu aeg sündmuste keskmes ja lugedes ka uudiseid nii peavoolust, kui ka alternatiivsetelt kanalitelt, siis on selgelt aru saada, et tänaseks on juba ära tehtud väga palju.

Seadusemuudatuste osas saavutasime suure edasimineku ja vähemalt esialgseid plaane ei rakendata. Meeleavalduste käigus koorus üles väga suur ja terav probleem, mis seisnes politsei tegevuses ja selle taga olevas poliitilistes otsustes, mille osas ükski juhtivtöötaja ei julge võtta vastutust ega isegi rääkida tõtt. Sellega on väga selgelt välja tulnud asjaolu, et mitte ükski teema siin riigis pole olnud läbipaistev ega ole kuidagi seotud tegelikult rahva tervise või huvidega. Ametkonnad kaitsevad ainult iseend ja ka korrakaitseorganid on rakendatud hoopis ametkonna huvisid kaitsma ja kindlasti mitte seisma elanike heaolu eest.

Täiesti arusaamatu on see, kuidas lastakse sellel kõigel jätkuda ja ka meedia käitub, kui valitsuse turundus- või PR osakond selle asemel, et asuda asjaolusid uurima ja neid selgelt välja tooma.

Tekib põhjendatud küsimus, mis selle kõige taga veel peitub, mida nii kiivalt püütakse varjata?

Mis on see veel suurem asjaolu, mille ilmsiks tulekut püütakse peita ja kinni mätsida? Kas tõesti jõuame välja kogu selle viimase aasta kestnud pandeemia ja koroonapettuseni? Ei, ma ei väida siin, et haigust pole olemas ja inimesi polnud haiglas vms. Seda kindlasti mitte. Küll aga on tänaseks juba selgelt teada, et mitte ükski esitatud andmetest pole olnud tõene – ei PCR testidel põhinevad nakatumisnumbrid, ei haiglates viibinud inimeste arv selles osas, et nimetada neid kõiki covid-haigeteks ega ka suremuse numbrid, mida püütakse näiliselt liigitada koroonasurmadeks. Pole olnud ka ühtegi selget uuringut piirangutest ja muudest meetmetest, mis näitaksid ära nende tegelikku vajalikkust ja üldse nende kehtestamise alust.

Kõik meetmed ja piirangud on kehtestatud täielikult ebateadusel põhinevatel argumentidel. Meie Terviseamet, Sotsiaalministeerium ja muud juhtivad ametid on täiesti meelevaldselt tekitanud olukorra, mis puudutab pea kõiki elanikke, kuid see kõik põhineb täiesti valeandmetel.

 

Maskinõue on olnud täiesti vale ja sellel pole mingeid kasutegurit

 Näiteks maskikohustuse ja maskide kasuteguri kohta pole tänaseks ühtegi selget analüüsi või teaduslikku argumenti, mis tooks välja, et see meede oleks toonud mingitki kasutegurit. Küll aga on rohkelt teadustöid – ehk ametlikult ja teaduslikult on tõendatud, et maskide kandmine toob kaasa rohkelt kahju. Siin ühe teadustöö kokkuvõte:


The existing scientific evidences challenge the safety and efficacy of wearing facemask as preventive intervention for COVID-19. The data suggest that both medical and non-medical facemasks are ineffective to block human-to-human transmission of viral and infectious disease such SARS-CoV-2 and COVID-19, supporting against the usage of facemasks. Wearing facemasks has been demonstrated to have substantial adverse physiological and psychological effects. These include hypoxia, hypercapnia, shortness of breath, increased acidity and toxicity, activation of fear and stress response, rise in stress hormones, immunosuppression, fatigue, headaches, decline in cognitive performance, predisposition for viral and infectious illnesses, chronic stress, anxiety and depression. Long-term consequences of wearing facemask can cause health deterioration, developing and progression of chronic diseases and premature death. Governments, policy makers and health organizations should utilize prosper and scientific evidence-based approach with respect to wearing facemasks, when the latter is considered as preventive intervention for public health.

Google otsetõlge:

Olemasolevad teaduslikud tõendid vaidlustavad näomaskide kui COVID-19 ennetava sekkumise ohutuse ja efektiivsuse. Andmed näitavad, et nii meditsiinilised kui ka mittemeditsiinilised näomaskid on ebaefektiivsed viiruslike ja nakkushaiguste, näiteks SARS-CoV-2 ja COVID-19, ülekandumise blokeerimiseks inimeselt inimesele, toetades näomaskide kasutamist. On tõestatud, et maskide kandmisel on märkimisväärne kahjulik füsioloogiline ja psühholoogiline mõju. Nende hulka kuuluvad hüpoksia, hüperkapnia, õhupuudus, happesuse ja toksilisuse suurenemine, hirmu ja stressireaktsiooni aktiveerimine, stressihormoonide tõus, immunosupressioon, väsimus, peavalud, kognitiivse võimekuse langus, eelsoodumus viiruslike ja nakkushaiguste korral, krooniline stress, ärevus ja ärevus. depressioon. Näomaskide kandmise pikaajalised tagajärjed võivad põhjustada tervise halvenemist, krooniliste haiguste ja enneaegse surma areng ja progresseerumine. Valitsused, poliitikakujundajad ja terviseorganisatsioonid peaksid näomaski kandmisel kasutama heaolu ja teaduslikel tõenditel põhinevat lähenemisviisi, kui seda peetakse rahvatervise ennetavaks sekkumiseks.

Viide:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/

 

Samal teemal tõi hiljuti välja ka ERR terve pika artikli:

„Asjakohase kirjanduse uurimisel selgus, et maskikandmise tõhususe kohta hingamisteede viirusnakkuste leviku ärahoidmiseks on tehtud väga vähe uuringuid. Tehtud uuringute järgi aga on hingamisteede nakkushaiguste leviku piiramisel kaitsemaskidest kasu kas väga vähe või üldse mitte. Kuidas maski kandmine täpselt kaitset pakub, on uuringute järgi võimatu eristada teistest kaitsemeetmetest, nagu turvalise vahemaa hoidmine või kätepesu.

Aruande koostajad märgivad, et see, et kaitsemaski meetme tõhususe kohta pole mingit kinnitust, ei tähenda, et sellel ei ole mingit mõju. Teisest küljest on näomaskide tõhusust kontrollitud tuhandete inimeste peal, mis tähendab, et kui maski kandmine aitaks hingamisteede viirunakkuse vastu end kaitsta, oleks see uuringutes selgelt välja tulnud.“


Viide: https://www.err.ee/1608191647/soomlaste-aruanne-naomaskide-kasutegur-on-vaga-vaike-voi-olematu


Välitingimustes nakatumine pea olematu

Hiljuti tõi Objektiiv välja väga hea artikli Iirimaal tehtud uuringu põhjal, kus leiti, et covidi levik värskes õhus on pea olematu.


"Artikli avaldamise ajal oli Iirimaal registreeritud 232 164 Covid-19 juhtumit, millest ainult 262 olid leidnud aset väljaspool siseruume. Seega moodustavad välitingimustes nakatumised kõigist nakatumistest ca 0,1 protsenti.

Sellele, et välitingimustes on Covid-19 nakatumised väga harvad, viitavad ka mitmete uuringute tulemused. Näiteks Hiinas läbiviidud uuringuga tuvastati, et 1245-st nakatumise juhtumist olid välitingimustes aset leidnud vaid 3. Viiele rahvusvahelise uuringu ülevaatele keskendunud California Ülikooli analüüsi kohaselt on siseruumes Covid-19 nakkuse saamine 19 korda tõenäolisem kui välitingimustes."


Viide: https://objektiiv.ee/iirimaal-on-vaid-uks-covid-19-nakatumisjuhtum-tuhandest-leidnud-aset-valitingimustes/


Piirangute tagamaad – hoopis poliitilised kaalutlused, tervise eest ei hooli keegi.

Pole võimalik välja tuua ka ühtegi kasutegurit piirangute kehtestamise osas, millega saaks väita, et just sealt tuli mingi efekt viiruse taandumiseks. Erinevaid piiranguid oli kehtestatud juba alates novembrist (Idavirumaa sulgemine), millele järgnes Harjumaa sulgemine detsembri lõpus, siis piirangute ühtlustamine üle Eesti jaanuari lõpus ja siis veel tugevamad piirangud alates märtsi keskpaigaks. Tänaseks on viirus tugevalt taandunud, kuid kas on üldse kellelegi üllatuseks, et aprilli lõpuks taanduvad meie kliimas ülemiste hingamisteede haigused? See on toimunud nii aastakümneid, sest kui tuleb kevad, siis haigused taanduvadki.

Küll aga tekitab väga tõsiseid küsimusi hoopis see 12. Märtsil rakendatud jõulised piirangud üle Eesti, mille hulgas ka välisõhus kehtivad reeglid ja see, et just täpselt sellele ajale kavandati kõige olulisemad seadusemuudatused, sest just sellel ajal polnud vastvalt valitsuse korraldusele 282 õigust korraldada meeleavaldusi ja selle reegli taha sai peituda katsega need kõik maha suruda. Mida ka jõuliselt üritati.

 

Kuhu edasi? Mis on meie järgmised sammud?

Kuigi mul on infot käes üksjagu palju, siis pean siikohal kurvastama kõiki neid mundrikadjatest juhtiv- ja uurivtöötajaid, kes nüüd arvasid, et jagan neile kõik kandikul ette. Plaane on küll, palju ja väga suuri, kuid iga asi tuleb ikka omal ajal. Ma ei tee Teie tööd nii lihtsaks.

Küll aga teavad kõik, et üle Eesti on tänaseks juba tuhandeid ja ehk isegi kümneid tuhandeid inimesi, kes on kõigest teadlikuks saanud ja on valmis andma oma panuseid selleks, et olukord muutuks. Muutused ka tulevad. Selles ei pea keegi enam kahtlema.

Hetkel toimub erinevate kogukondade koondumine ja mõtete ning plaanide ühtlustamine. Kuna oleme tänaseks juba jõudnud nii kaugele, siis siit punktist saab ainult edasi liikuda. Taandumist või tagasiminekut enam ei tule. Nagu kirjutasin juba varemgi, siis seda džinni, mis on pudelist välja pääsenud, sinna enam keegi tagasi toppida ei suuda.

Mina ise ootan julgust ja ettevõtlikust kõikide nende poolt, kes seni on rohkem kõrvalt vaadanud ja pigem arglikult jälginud, et hinnata, kas tasub midagi ette võtta või mitte. Nendeks kõrvaltvaatajateks on kõik väikeettevõtjad, kellelt oleks vaja panust nii nende pakutavate toodete näol, aga mõningast rahalist tuge. Teine suur grupp on kultuurieliit – muusikud, lauljad, tantsijad ja kõik muud kultuurivaldkonna esindajad. Kui Teie ka lõpuks julgete koos välja tulla, siis on saavutatud midagi enneolematut. Mitte ükski valitsus ega Terviseamet ega politsei ei suuda siis enam panna kätt ette sellele uuele patriootlikule ühinemisele, mis liidaks meie rahvast ja kaotaks ära need lõhed, mille lõi valitsev eliit väga teadlikult meie elanike sisse püüdes järjekindlalt liigitada meid küll maskipooldajateks ja –vastasteks, küll koroonaeitajateks ja –jaatajateks, küll vaktsiinipooldajateks ja –vastasteks, küll ümar- ja lamemaalasteks jne.

See oli väga teadlik tegutsemine, et oleksime lõhestatud ja ei näeks, mida see mustkunstniku teine käsi samal ajal teeb. Kui me oleme rahvana teineteise kõride kallal, siis ei tulegi välja asjaolu, kuidas Jüri Ratas juba oktoobris allkirjastas WHOga kahtlaseid dokumente, kuidas toimus valitsusevahetus jaanuaris, kuidas tekkisid kahtlased seaduseelnõud jne. Isegi tundus ju loogiline, et meie Teadusnõukoja esinaine Irja Lutsar tuli märtsis kahel korral välja mõtteavaldusega tuua sõjavägi tänavatele. Mitte keegi isegi ei küsinud, miks peaks üks viroloogia professor tulema päevavalgele selliste teemadega, mis ei ole mitte kuidagi seotud tema eriala ega ka viiruse või pandeemiaga.

 

Ole äärmiselt kriitiline meie peavoolu meedias avaldatu osas

Tänaseks on täiesti selge asjaolu, et meie peavoolu meedia ja ka suuremad telekanalid tegelevad suuremas osas valeinfo edastamise ja propaganda levitamisega. Neid näiteid pole enam isegi mitte kümneid, vaid juba sadu või isegi tuhandeid. Küll on seal pooltõed, siis kallutatud arvamuslood ja lõpetuseks lausvaledel põhinevad artiklid. Mitte keegi ei tee sellele järelvalvet ega kontrolli. Sest kõik need kontrolliorganid tegutsevad ju nende endaga koos. Näiteks sotsiaalmeedia faktikontrolli teevad just needsamad peavoolu ajalehed ise ja siis nimetavad end ise veel sõltumatuteks? Sõltumatud millest siis?

Olen näinud aprillis oma silmaga seda, kuidas Toompeal oli koos ca 1000 inimest meeleavaldustel. Kohal olid ka kõik suuremad meediakanalid – ERR, Päevaleht, Õhtuleht, Kanal 2 jne – ometi aga polnud uudistesaadetes mitte sõnakestki sellest, mis tegelikult toimus. Küll aga oli ülisuur ja oluline lugu sellest, kuidas üks Maire nimeline kuulsus jäi Tartus vahele purjuspäi autoroolist. Kas tõesti oli see olulisem infot sellest, et tuhat inimest avaldas meelt riigikogu esisel platsil?

Või siis järgmiseks see väga jõhker politsei jõudemonstratsioon, kus arreteeriti täiesti süütuid ja rahumeelseid kodanikke mitte millegi eest ja samal ajal politsei ise eiras kõiki reegleid ja eeskirju ning rikkus seadust. Sellele järgnesid meedias lausvaletamised ja valitsusliikmete poolt avalduses, kus nad esialgu väitsid, et ei teadnud asjast midagi. Kuidas see saab üldse võimalik olla, et valitsusliikmed ei olnud teadlikud sellest, mis toimus nende enda juhitava riigi pealinna kõige olulisemal väljakul, kus väga suured korrakaitsejõud suunasid oma jõu omaenese rahumeelse rahva vastu?

Selliselt aga esitles kõike seda meile meie oma riigi meedia – täiesti süüdimatult. Eks igaüks saab nüüd ise teha järelduse, kas kõik muu pahn, mida nad seal kokku kirjutavad või räägivad, on siis veel usutav ja tõene. Mina soovitan suuresti kahelda. Eriti selles infos, mis puudutab viirust, pandeemiat või vaktsiine. Millise loogika põhjal saame oletada, et selles teemas on sõnakestki tõtt?


Kuidas saad just Sina kohe abiks olla?

Kogu see tänane kriis seisneb ikkagi ainult selles pandeemias, valeinfol, valeandmetel ja teadlikul propagandal. Kui selle vastu nüüd kõik koos seisame ja nõuame kõikide andmete avalikustamist, siis saaksime üsna kiirelt teada, et viimase aasta jooksul polegi olnud vist midagi tõeset. Lisaks saaksime päeva pealt tagasi pöörduda normaalse elu juurde ja võtta maha selle suure hirmufooni, mille najal seda kõike ongi seni tehtud.

Kui Sina oled valmis ka andma oma panuse, siis võta minuga ühendust. Oma toetust saad avaldada ka läbi rahalise toetuse, sest paraku on kulud suured, kuid väga palju vaja veel ära teha. Lisaks annan endast parima, et kogu infot tuua pidevalt avalikkuse ette nagu olen seda ka tänaseni pidevalt teinud.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuna tegutsen selle blogi osas vaid annetuste toel, siis hiljuti panin üles ka oma isikliku pangakonto, kuhu head inimesed saavad teha ka mulle toetusi, kes arvavad, et minu tehtav panus on oluline ja väärib ka mõningast tasustamist.

Pikemalt sellest: https://isalugu.blogspot.com/2021/03/kas-ka-minu-tegevus-oleks-tasustamist.html

Kui oled selle läbi lugenud ja tunned või arvad, et soovid anda oma panuse minu tegevusse, siis kordan siin oma konto andmeid:

Tarvo Alev
EE79 1010 0104 5829 6019

Selgitusse: "Blogi toetus" 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kui soovid saada kiiremini infot, uutest blogis ilmuvatest lugudest, siis mine blogi facebooki lehele ja märgi see meeldivaks või hakka jälgima, siis saad järgmisel korral koheselt teada, kui olen avaldanud uue loo.

https://www.facebook.com/isalugu

Loo autor: Tarvo Alev

Kommentaarid