Kas TERVISEAMET VASSIB pidevalt VAKTSINEERITUTE ARVUDEGA näidatas neid tegelikust oluliselt suuremana?


Üks tähelepanelik kodanik pöördus minu poole ja juhtis tähelepanu asjaolule, et Terviseamet esitab oma igapäevastes aruannetes tunduvalt suuremaid vaktsineerimiste arve, kui seda on näha nii rahvusvaheliselt esitatud andmetes Eesti kohta ja samuti tuleb suur erinevus sisse võrdluses Digiloo avatud andmestikuga.

Hakkasin seda teemat uurima ja veendusin oma silmaga, et tõesti on erinevused väga suured.

Näiteks 2. Septembril kirjutas Terviseamet oma kodulehel olevas uudises (1. Septembri andmete kohta):

„Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 728 888 inimesele, kellest 95 357 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 633 531 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 2361 doosi, kokku on manustatud 1 275 762 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 64,5%.“

Vaatasin 1. septembri seisu Digilugu avatud andmestikust ja sealt vaatavad vastu sellised arvud:

Complete (vaktsineerimine lõpetatud)  - 546 900 ja In progress (vaktsineerimine pooleli) – 728 781 juhtumit. Nende vaheks on 181 881 lõpetamata vaktsiinikuuri.

 

Kust tuleb see suur erinevus, mida Terviseamet meile esitleb?

Kui Terviseamet toob välja numbri, et vaktsineerimine on lõpetatud 633 531 juhul, mis moodustab kogu elanikkonnast 47,6%, siis Digiloo ametlike arvude põhjal on hoopis 546 900 juhtumit, mis moodustab kogu elanikkonast vaid 41,1%.

Kust ikkagi tuleb Terviseametile need müstilised suuremad arvud, mida kajastavad igapäevaselt ka kõik suuremad ajalehed ja meediakanalid, mis jätavad eksliku mulje sellest, et meie riigis on rohkelt vaktsineerituid?

 

Vaktsineerimistempo pidevas languses

Vaatlesin veel vaktsineerimiste arve läbi viimase kolme kuu ja selgelt on näha see, et iga kuu, nädala ja päevaga muudkui langeb vaktsineerimiste arv. Seda sõltumata kõikidest nendest totratest kampaaniatest (burgerist-Iphone telefonini), piirangute pealepanekust, pidevatest hirmuartiklitest, delta-tüvedest, meeletust propagandast jms. Vaktsineerimise arvud langevad selgelt.

Arvudes selliselt, et kui juunis oli keskmiseks päevaseks tehtud vaktsiinidooside arvuks 8310, siis juulis oli see juba 5498 ja augustis 4416. Ehk siis augustis vaktsineeriti päevas keskmiselt kaks korda vähem inimesi, kui kaks kuud varem. Tänaseks on see päevane keskmine umbes 3500 doosi.

Sellest saab järeldada ainult seda, et väga suur hulk inimesi siin riigis ei soovi seda süsti teha. Neid inimesi on umbes pool elanikkonnast. Veel on arvudest selgelt näha, et alates suve keskpaigast (15. Juulist) on igapäevaselt kärisenud suuremaks lõpetatud ja lõpetamata vaktsiinikuuride vahe. Kui juuli keskpaigas oli see erinevus ca 135 000, siis tänaseks on see number juba üle 180 000. Sealt saab välja lugeda, seda, et järjest enam kasvab nende inimeste hulk, kes on teinud küll ühe süsti (näiteks tänu survestamisele), aga ei soovi teha enam teist süsti.

 

Ladudes kasutamata vaktsiinide kogus muudkui kasvab

22. juulil kirjutas Riigikontrolör Janar Holm väga konkreetselt ja täpselt numbritest:

“Vaktsiini puudumine ei ole juba mitmete nädalate jooksul olnud takistuseks vaktsineeritute osakaalu suurendamisel. Vaktsiini on, kuid seda pole ära süstitud. Eestisse saabunud, kuid kasutamata vaktsiini hulk oli 22. juulil 2021 üle 170 000 doosi (millele lisanduvad kasutamata AstraZeneca vaktsiinidoosid). Juuni igal nädalal ületas kasutamata vaktsiini hulk vähemalt 80 000 doosi (millele lisanduvad kasutamata AstraZeneca vaktsiinidoosid) ning juba maikuus ületas igal nädalal kasutamata vaktsiini hulk vähemalt 66 000 doosi, millele lisanduvad kasutamata AstraZeneca vaktsiinidoosid.”

Viide: https://www.riigikontroll.ee/Suhtedavalikkusega/Riigikontrolliblogi/tabid/310/ItemId/1327/amid/920/language/et-EE/Default.aspx

Lisaks tuuakse pidevalt uudistes välja riiki saabunud uute vaktsiinikoguste numbrid, kust on selgelt näha trend, et vaktsiinide kogused kasvavad. Samal ajal on aga vaktsineerimistempo olnud languses ja seetõttu on ladudesse kogunemas järjest suuremad kogused vaktsiine, mida keegi ei tegelikult ei soovi. Loomulikult on ametkondadel suur probleem, sest miljonite eest vaktsiine lihtsalt seisavad ja ühel hetkel lähevad vist sõna otseses mõttes hapuks.

Ei ole siis vaja väga imestada, et mõnel hetkel hakkab külmlaos kontrollimatu põrandaküte trikke tegema või tuleb mingi muu kummaline asjalolu, miks vaktsiinid lihtsalt korraga ära hävivad. Peatselt võime oodata järjekordset vaktsiinide kadu või hävimist, sest mulle saadeti ühe inimese poolt oletatav kalkulatsioon, mis näitab, et tänaseks peaks ladudes seisma juba suurusjärgus 230 000 kasutamata vaktsiinidoosi. See on väga suur hulk. Just seda vaktsiini püütaksegi hetkel vahendeid valimata süstida meie riigi kõige kaitsetumatesse – lastesse, kes seda vaktsiini absoluutselt ei vaja. Pole ühtegi tõenduspõhist selgitust, miks peaks läbi viima laste massvaktsineerimist. Aga just selle vankri ette on rakendatud isegi Haridus- ja Teadusminister ning koolides läbiviidavad vaktsineerimised.

Just seetõttu tulevad ka päevavalgele sellised kahetsusväärsed juhtumid, kus alaelalistele lastele süstitakse vaktsiine lapsevanemate loata ja teadmata nagu juhtus Hiiumaal augusti lõpus.https://isalugu.blogspot.com/2021/09/vaktsineerimine-hiiumaalt-kus-vanemate.html


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuna tegutsen selle blogi osas vaid annetuste toel, siis alljärgnevalt leiad konto andmed, kuhu head inimesed saavad teha     mulle toetusi, kes arvavad, et minu tehtav panus on oluline ja väärib ka mõningast tasustamist.

Pikemalt sellest: https://isalugu.blogspot.com/2021/03/kas-ka-minu-tegevus-oleks-tasustamist.html

Kui oled selle läbi lugenud ja tunned või arvad, et soovid anda oma panuse minu tegevusse, siis kordan siin oma konto andmeid:

Tarvo Alev
EE79 1010 0104 5829 6019

Selgitusse: "Blogi toetus" 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kui soovid saada kiiremini infot, uutest blogis ilmuvatest lugudest, siis mine blogi facebooki lehele ja märgi see meeldivaks või hakka jälgima, siis saad järgmisel korral koheselt teada, kui olen avaldanud uue loo.

https://www.facebook.com/isalugu

Loo autor: Tarvo Alev

Kommentaarid