Vaktsineerimine Hiiumaalt, kus vanemate loata ja teadmata süstiti alaealist last!

 


Minu poole pöördusid lapsevanemad Hiiumaalt, kelle peres toimus murettekitav juhtum. Nende pere oli võtnud selge seisukoha, et nemad ei soovi oma lapsi vaktsineerida, sest ravimil on ajutine kasutusluba ja mitmed uuringud veel pooleli ja tagajärjed teadmata. Oma otsusest olid nad isegi juba augusti alguses informeerinud kooli. Lapsevanem ise ütles selliselt:

„Oma peres oleme otsustanud mitte vaktsineerida, kuna vaktsiinil on ajutine müügiluba, suured riskid ja uuringud pooleli. Oleme oma seisukohti ka lastele selgitanud. Samuti oleme mõlema poja kooli saatnud kirjalikud avaldused oma poegade mittevaktsineerimise kohta.“

Kuna koolist oli saadetud lapsele eksitav kiri, kus toodi välja, et kooli pääsemiseks on vaja olla vaktsineeritud, siis oli laps segaduses ning uskuski, et ilma vaktsineerimata peab ta jääma distantsõppele.


Seetõttu otsustas laps (16-aastane) sõita 29. augustil Kärdlasse, et käia sealses Selveri keskuses vaktsineerimispunktis ja lasta endasse süstida vaktsiini. Lapse enda arusaam oli selline, et seda süsti on vaja selleks, et saaks käia koolis ja ei peaks jääma distantsõppele. Just selliselt kirjeldas ta ka oma soovi Kärdla Haigla töötajatele, kes seal ajutises vaktsineerimispunktis sellel päeval töötasid.

Selle asemel, et lapsele selgitada, et see ei ole kindlasti mitte õige alus ja põhjus enda vaktsineerimiseks, mis pealegi oli lausvale, sest kooli pääsemine ei sõltu kuidagi vaktsineerimisest, otsustasid haiglatöötajad hoopis süsti lapsele kiiresti ära teha.

Seaduses on see osa väga selgelt defineeritud, mida on kommenteerinud ka Õiguskantsler. Seadus sätestab, et esmalt peavad arstid põhjalikult lapsega vestlema ja hindama tema otsustusvõimet, kas mõistab oma teo tõsidust ja võimalikke tagajärgi:


„Lapspatsiendi võib läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema enda nõusolekul, kui ta on võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma (võlaõigusseadus, § 766 lg 4). Kui laps ei ole võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma, on otsustusõigus tema vanematel (või muul seaduslikul esindajal).“

Allikas: https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Lapspatsiendi%20teavitatud%20n%C3%B5usolek%20%28infoleht%29.pdf

 

Juulis saadeti koolist eksitava sisuga e-kiri

„Just praegu on õige aeg tegutseda selle nimel, et ka sügis saabuks turvaliselt ja avatult meile kõigile. Vaktsineerides end praegu, saavutate sügiseks immuunsuse ja saate jätkata oma meelepäraste tegevustega: suhelda sõpradega, teha trenni, käia üritustel, reisida ja mis kõige tähtsam – käia koolis ilma distantsõppe ja eneseisolatsioonita.

Kärdla Kultuurikeskuses on 13. augustil k.a võimalik COVID-19 vastu vaktsineerida, registreerides eelnevalt digiregistratuuris (www.digilugu.ee) või Qvalitas Arstikeskuse infonumbril 605 1500. Vaktsineerimisel kasutatakse Pfizeri vaktsiini, mille teise doosi manustamise aeg on kuue nädala pärast. Vaktsineerimine on tasuta.

Vaktsineerida saavad Eestis kõik alates 12. eluaastast. Elukoht ei ole oluline. Vaktsineerimise järgselt võivad ka lastel esineda täiskasvanutega sarnased kõrvaltoimed: valulikkus ja turse süstekohas, väsimus, peavalu, lihasevalu, liigesevalu, külmavärinad ja palavik. Kõrvaltoimed on enamasti kerged ja mööduvad mõne päevaga.

Vaktsineerima minnes palutakse kaasa võtta vaktsineeritava isikut tõendav dokument.  Alaealistel palutakse tulla vaktsineerima koos lapsevanema või seadusliku esindajaga.

 

Selles kirjas on selgelt toodud välja eksitav info justkui ei pääseks laps kooli ilma vaktsineerimata. Samuti kirjas selgesõnaliselt, et alaealistel tulla vaktsineerima koos lapsevanema või seadusliku esindajaga. See annab lapsevanematele võltsettekujutuse justkui ei saakski lapsed iseseisvalt end lasta vaktsineerida ja seetõttu ongi võimalik, et sellised kahetsusväärsed olukorrad saavad toimuda.

See kiri saadeti nii lapsevanematele, aga ka lastele, mis on äärmiselt ebaeetiline teadlik tegevus. Sellisel kujul teadlikult manipuleerida alaealiste lastega, kes on väga mõjutatavad ja esitada neile teadlikult eksitavat infot kooli poolt näitab selgelt, et probleem on suur ja selle ulatus väga lai.

 

Lapse tervist ei uuritud ja teda ei informeeritud põhjalikult

Lisaks tuleb alati patsiendile põhjalikult selgitada kõiki riske, kõrvaltoimeid ja ka seda, et mitmed uuringud on hetkel veel pooleli, sest tegemist ongi ju tingimusliku kasutusloa saanud ravimiga. Veel tuleb uurida lapse tervise ajalugu ja hinnata, kas võib eksisteerida mistahes põhjuseid, mille poolest see protseduur võib konkreetsele isikule mitte sobida.

Lapsevanemate selgitused on järgnevad:

„Poeg (16-aastane) läks täna hommikul kodust ära valetades isale, et läheb sõpradega Kärdlasse, kuid läks salaja üksinda Kärdlasse vaktsineerima. Infot vaktsineerimise kohta  oli saanud klassivendade listis, kus nägi vaktsineerimisreklaami. Vaktsineerima minekut põhjendas hiljem, et tahab minna teistega kooli ning ei soovi jääda koduõppele. Suvel liikus info, et need, kes pole vaktsineeritud kooli ei saa, peavad jääma koduõppele. Vaktsineerimispunktis küsiti talt dokumenti ja ka seda, kas vanemad on nõus vaktsineerimisega. Poeg vastas, et vanemad on vastu vaktsineerimisele, kuid ta tahab kooli minna. Selle peale vastas vaktsineerija (heledapäine, keskealine, pikemat kasvu) , et mõistlik otsus ja oled piisavalt vana, et seda teha. Talle ulatati vaktsiini infoleht (Comirnaty BioNTech). Ei kästud seda enne läbi lugeda ja  öeldi, et pärast süsti võib olla  süstekoha turset ja  peavalu, külmavärinaid, aga ei midagi rasket, läheb üle. Vaktsiiniinfo lehel oli ka märkmepaberil uus 2. süsti vakstineerimisaeg 9. oktoobril 12.00-14.00 polikliinikus“

 

Siit lähtub asjaolu, et tegelikkuses tehti lapsele süst ära väga kergekäeliselt eirates seaduses sätestatut. Kõige kurvem on see, et lasti lapsel jätkuvalt uskuda ja arvata, et süsti on vaja selleks, et ta pääseks kooli. Kuigi vaktsiini ainus eesmärk ja põhjus saab olla tervislik, siis oli ilmselgelt näha, et selle vaktsineerimise asjaolud polnud mitte kuidagi seotud ohuga isiku tervisele.

Lapsevanemate sõnul võtsid nad koheselt ühendust läbi Selveri telefoni teel vaktsineerimispunktiga, kui olid juhtumist teada saanud. Telefoni teel suhtuti äärmiselt üleolevalt ja ülbelt, kus lapsevanematele teatati lakooniliselt „me ei pea Teile midagi selgitama“.

Lapsevanema enda selgitused selle kohta järgnevad:

„Selveri info kaudu sai mees vaktsineerijatega ühendust.

Nad vastasid mehele, et nad ei pea vanematelt nõu küsima ja nad ei väljasta talle lapse kohta mingit infot, kas ta käis või ei käinud vaktsineerimas.

Antud vaktsineerimispunktis puudus telefoniga kontakteerumise võimalus.“

 

Lapsevanemad andsid juriidilise käigu

Mul ei ole võimalik siin hetkel loo detaile asjaolusid ja nüansse rohkem avaldada, sest lapsevanemad on andud juhtumile juriidilise käigu ja kuna kõik asjaolud on veel väga toored, siis ei saa siin hetkel ka rohkem detaile avaldada.

Küll aga on see juhtum hoiatuseks kõikidele teistelegi lapsevanematele, et nad saaksid arvestada, et haiglad ja muud vaktsineerimisi läbiviivad asutused ei pruugi järgida seaduses sätestatut ning nende ainsaks sooviks ongi võimalikult massiliselt vaktsineerida ka lapsi. Sõltumata sellest, et vaktsineerimise põhjuseks pole mitte kuidagi tervislik heaolu, vaid selleks on hoopis ekslikud valearvamused, mida on lastesse süstinud meedia, kuulujutud ja mitmed suured riigiametid ise. Iga täiskasvanud inimene (ka arst) peaks hoopis lastele selgitama tegelikku olukorda ja seeläbi vähendama nende hirme kuulujuttude läbi ja mitte ära kasutama noorukite teadmatust, et neisse süstida ajutise kasutusloaga ravimit, mida konkreetne vanusegrupp mitte kuidagi tegelikult ei vaja.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuna tegutsen selle blogi osas vaid annetuste toel, siis alljärgnevalt leiad konto andmed, kuhu head inimesed saavad teha     mulle toetusi, kes arvavad, et minu tehtav panus on oluline ja väärib ka mõningast tasustamist.

Pikemalt sellest: https://isalugu.blogspot.com/2021/03/kas-ka-minu-tegevus-oleks-tasustamist.html

Kui oled selle läbi lugenud ja tunned või arvad, et soovid anda oma panuse minu tegevusse, siis kordan siin oma konto andmeid:

Tarvo Alev
EE79 1010 0104 5829 6019

Selgitusse: "Blogi toetus" 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kui soovid saada kiiremini infot, uutest blogis ilmuvatest lugudest, siis mine blogi facebooki lehele ja märgi see meeldivaks või hakka jälgima, siis saad järgmisel korral koheselt teada, kui olen avaldanud uue loo.

https://www.facebook.com/isalugu

Loo autor: Tarvo Alev

Kommentaarid