"USALDAME TEADUST" » Aga need 18 punkti, millele pole ühtegi loogilist seletust?Vaatasin eile järgi flmi „Vaktsiinivastaste vandenõu“ aadressilt

https://jupiter.err.ee/1608326819/vaktsiinivastaste-vandenou,

et paremini mõista neid inimesi, kes siiralt usuvad, et kõik praegused vaktsiinides kahtlejad juhinduvad pimedast usust, mille taga on oskuslik manipulatsioon mõne mõjuka inimese poolt ja seda kõike nende rikastumise eesmärgil.

Vaatasin seda filmi selliselt, et paigutasin end selliselt mõtleva inimese rolli ja püüdsin aru saada, kuidas nende mõttemaailm töötab. Kui võtta kõike sealöeldult sõnasõnalt ja mitte ise analüüsida infot või meedias esitletavat, siis tõesti võibki sinisilmselt uskuda, et just nii asjad ongi.

Kui inimesel puudub võime olukorda analüüsida ja võrrelda fakte, siis tõesti võibki tekkida arusaam, et tänased vaktsiinides kõhklejad ongi oskusliku manipulatsiooni tulemus. Küll aga on mul terve hulk fakte, millele ei andnud selle filmi vaatamine mitte ühtegi loogilist vastust. Kui nüüd mõni inimene suudaks kuidagi loogiliselt ära seletada ka järgnevad asjaolud:

PUNKT 1

Terviseamet varjab andmeid ja manipuleerib igapäevaselt arvudega. Näiteks haiglas viibivate patsientide osas teadlikult liigitatakse ühe doosiga vaktsineeritud „mittevaktsineeritud“ inimeste nimekirja, mis on otsene statistika moonutamine ja tegelikkuses sisuliselt valetamine, sest tegemist ei ole ju mittevaktsineeritutega, kui need inimesed on ju reaalselt end vaktsineerinud.

Miks elanike tervise eest vastutav ametlik organisatsioon teeb sellist asja ja ise teadlikult vähendab enda väidete usaldusväärsust? Kuidas see aitab inimestel usaldada teadust?

PUNKT 2

Terviseamet ja meedia püüavad pidevalt tekitada ekslikku muljet, et vaktsineerituid on Eestis tegelikust rohkem. Selle jaoks kuvatakse lõpetamata vaktsiinikuuriga inimeste arvu ja kirjutatake juurde „Eestis on vaktsineeritud koroona vastu“. See asjaolu läheb selgelt vastuollu eelmise punktiga, kus haiglajuhtumite puhul on needsamad lõpetamata vaktsiinikuuriga sobivalt liigitatud hoopiski „vaktsineerimata“ inimeste hulka.

Miks elanike tervise eest vastutav ametlik organisatsioon koos meediaga teevad sellist asja ja ise teadlikult vähendavad enda väidete usaldusväärsust? Kuidas see aitab inimestel usaldada teadust?

PUNKT 3

Tänaseks on Eestis reaalselt täielikult vaktsineeritud 45,6% Eesti elanikkonnast (605 754 inimest). Andmete allikas (Terviseameti avaandmed): https://opendata.digilugu.ee/opendata_covid19_vaccination_total.csv 

Läbi meedia tuuakse välja sellest väga erinevaid numbreid püüdes järjepidevalt seda kõrgemana esitada, moonutades statistikat ja tuues veel juurde meeleheitliku püüdlust kuidagi öelda selle kohta „enamus“. Reaalselt on alla poole Eesti elanikest täielikult vaktsineeritud.

Kuidas võtta tõsiselt peavoolumeediat, kes juba pikemat aega püüab luua kuvandit, et enamus inimesi soovib ja isegi on end vaktsineerinud, mis on aga sulaselge vale?

PUNKT 4

Tänaseks on Eestis üle 150 000 inimese vaktsiinikuur lõpetamata. Nende hulgas on ka rohkelt inimesi, kes ilmselgelt ei soovigi teist vaktsiinidoosi teha, mida näitab asjaolu, et osaliselt ja täielikult vaktsineeritute suur erinevus on olnud juba mitu kuud järjest. Kui nendel inimestel oleks olnud tahe vaktsiinikuur lõpetada, siis oleksid nad seda juba ammu teinud. Miks küll need inimesed on jätnud vaktsineerimise pooleli ja kas nemad on nüüd vaktsiinipooldajad või vastased? Kuidas seda liigitada? Mis põhjusel inimesed ei soovi vaktsiinikuuri lõpetada? Miks keegi seda ei küsi ega uuri? 

PUNKT 5

Covid haigestumist tuvastatakse PCR testidega, kus positiivse tulemuse võib saada ka isik, kes pole haige ega tema organismis ei esine ka elusat viirust. Kui tema ninaneelust leitakse kasvõi väike hulk viirust, siis test reageerib sellele. Läbi meedia antakse mõista isikust, kui haigestunust või nakatunust. Reaalsuses pole tegemist aga kummagagi – tegelikkuses on täiesti terve inimene.

Kuigi see PCR testidega haiguse või nakkuse tuvastamise probleem on teada juba väga pikalt, siis ometigi ei ole muudetud Terviseameti ja meedia poolt oma käitumist ja info edastamist. Kuidas see peaks veenma mõtlevat inimest selles, et nad esitavad usaldusväärseid andmeid?

PUNKT 6

Reaalsuses kulgeb haigus enamus juhtudel üsna kergelt ja on võrreldav mistahes muu sessoonse viirushaigusega. Sellest annab selgelt aimu asjaolu, kui palju on olnud positiivseid teste võrreldes isikutega, kelle tervislik seisund on olnud piisavalt raske, et jõuda haiglasse. Vahe on äärmiselt suur. Tegelikkuses on vahe ka väga suur nende hulgas, kellel oli positiivne test ja kellel üldse ilmnesid mingidki haigussümptomid. Sealt on selgelt näha, et reaalsuses on haigust tunduvalt vähem, kui seda on läbi meedia püütud näidata.

PUNKT 7

Laste massilisel vaktsineerimisel ei ole ühtegi teaduslikku alust, sest teada on fakt, et karjaimmuunsuse tekitamine vaktsiiniga ei ole võimalik. Samal ajal lapsed valdavalt põevad haigust väga kergelt ja läbipõdemine annab kõige tugevama immuunsuse. Sellisel juhul peaks just laskma lastel haiguse läbi põdeda, sest see oleks ühiskonna seisukohalt parim lahendus. Ometigi ainult need teadlased, kes on valitsuse juures tegevad, räägivad ainult vaktsineerimisest ja tegeletakse laste massvaktsineerimisega.

PUNKT 8

Omavalitsused, haiglad ja mitmed muud organisatsioonid tegelesid teadlikult ebaseaduslike loosimiste ja kampaaniatega, mis olid suunatud lastele, et meelitada neid vaktsineerima. Kuigi peale kaebuste esitamist tunnistas Ravimiamet, et tegemist oli ebaseaduslike meetoditega, siis keegi vastutust ei võtnud. Kuidas küll sai tekkida olukord, et niimoodi vaktsineerimisele manipuleeriti seaduse rikkumistega? 

PUNKT 9

Covid surmajuhtumite puhul tuuakse välja surmade hulka summeeritult aja algusest peale, kuhu arvestatakse inimesed, kellel oli surmahetkel positiivne test, kuid ei lähtuta tegelikust surmapõhjusest. Kui aga sureb vaktsineeritud inimene covid haigusega, siis Terviseamet likvideerib ühe ööpäevaga suure hulga neist juhtumitest põhjendusega, et nende puhul oli määravaks ikkagi mingi muu surmapõhjus. Küll aga ei arvestata covid surmade koguhulgast maha neid juhtumeid ja kuvatakse edasi ikkagi võimalikult suurt surmade numbrit.

PUNKT 10

Läbi meedia püütakse jätta muljet, et tegemist on läbi aegade kõige suurema pandeemiaga, mille tõttu on üle maailma surnud ligi 5 miljonit inimest. Samaaegselt on aga teada, et maailma rahvaarv on samal ajal jõudsalt hoopis kasvanud:

2019 – 7,674 miljardit
2020 – 7,795 miljardit (kasv 121 miljonit)
2021 – 7,9 miljardit (kasv ca 105 miljonit, aga aasta pole veel läbi)

Kui ajaloost on teada, et katku epideemiad vähendasid oluliselt elanike arvu. Samuti on teada, et Hispaania gripp vähendas samuti väga suures osas maailma rahvastikku, siis nüüd on hoopis selline seis, et see praegune pandeemia pole mõjutanud maailma rahvastikku peaaegu üldse, vaid sellel ajal on rahvastiku arvud kasvanud üle 50 korra rohkem, kui on pandeemia kaasa toonud suremust. Kusjuures ka need toodud surmaarvud pole tegelikult selged ega kuidagi selgelt põhjendatud, et suremuse põhjuseks oli just see väidetav haigus.

PUNKT 11

Viirusega võitlemiseks ja nakkusohutuse takistamiseks võeti kasutusele Covid-pass, mis aga lubab kontrollimatult ringi liikuda ja igale poole pääseda vaktsineeritud inimestel, kellest aga mitmed on nakkusohtlikud ja see on täielikult teadlik fakt ka valitust nõustavate teadusinimeste jaoks. Ometigi jätkatakse sellisel viisil teadlikult haiguse levitamist ja ikkagi öeldakse selle kohta, et selle eesmärk on viiruse leviku takistamine. Kuidas usaldada valitsust, kes ise teadlikult loob meetmeid, mis suurendab nakkuse levikut?

PUNKT 12

Üle 10 000 inimese Eestis on tänaseks allkirjastanud Vabade Kodanike Deklaratsiooni. Nende isikute hulgas on rohkelt teadusinimesi, arste ja meditsiinivaldkonnaga kokkupuutuvaid isikuid. Kõik nad on allkirjastanud deklaratsiooni, mis seisab selle eest, et oluliselt muuta hetkel valitsevat narratiivi. Kuidas küll selgitada seda, et väga mitmed teadusinimesed näevad olukorda niivõrd erinevalt nendest riigi poolt valitud teadusinimestest? Kui usaldada teadust, siis milliseid teadlasi peaks ikkagi usaldama? Sama küsimus ka arstide osas?

PUNKT 13

Meedia kajastab kogu teemat ühepoolselt. Näiteks viimati ilmus taaskord lugu haiglas viibivatest koroonapatsientidest, kes pole vaktsineeritud. Küll aga on teada, et haiglas on ka rohkelt vaktsineeritud patsiente covid diagnoosiga. Miks kunagi nendest lugusi ei tehta? Miks ei too meedia välja juhtumeid, kus on vaktsiinikahjustustega inimesed? Kui nüüd püütakse väita, et vaktsiinikahjustusi ei esine, siis kuidas isegi Soomes on läbi kahjutasude fondist välja makstud kümneid tuhandeid eurosid? Kas Soomes on mingid teised vaktsiinid? Kuidas seda selgitada? Kuidas seletada seda, et VAERS andmebaasis on tuhandeid juhtumeid, mis on ametlikult tõendatud, aga peaksime uskuma, et Eestis neid asju ei juhtu?

PUNKT 14

Ma isegi ei kahtle, et on inimesi, kes võivad ka sellisel viisil rikastuda, aga kui vaatame Eesti olukorda, siis on kuidagi naeruväärne rääkida suurtest rahadest „vaktsiinivastaste“ leeris. Me teame ju kõik, kuidas vaktsiinipropagandaks kulutatakse sadu tuhandeid ja isegi miljoneid eurosid. Vaktsiinidele on kulutatud kümneid miljoneid ja isegi ainuüksi suvise vaktsiinide riknemisega tulid miljonitesse ulatuvad kahjud. Kui liidame sinna juurde veel PCR testidele kulunud summad, siis räägime juba numbritest, mis ületavad 100 miljoni euro piiri – seda ainuüksi Eestis. Sinna lisanduvad veel maskide kulud, reklaamiagentuuride tasud, raadio-, lehe- ja telereklaamid, meeletus hulgas trükiseid jne. Haigekassa on tasunud haiglatele covid juhtumite eest kõrgendatud tasusid. Tegemist on ju kokkuvõtvalt väga suurte summadega. Võiks ju isegi öelda, et tegemist on eraldi tööstusharuga. Kuidas on võimalik pigistada silmad kinni sadadesse miljonitesse minevate summade osas, aga näha mingeid imepisikesi summasid, mis liiguvad alternatiivse meditsiini valdkonnas?

PUNKT 15

Millisel viisil rikastuvad need teadusinimesed, arstid või juristid, kes panevad mängu kogu oma maine ja toovad välja hoopis erinevaid asjaolulised, mis erinevad suuresti valitsevast ideoloogiast? Neil oleks rahaliselt palju kasulikum olla vait ja mitte sõna võtta. Mis siis ikkagi ajendab neid oma väljaütlemisi tegema?

Seda saan väita ka mina ise. Mul oleks kordades lihtsam teenida raha foto- või IT valdkonnas. Selle asemel olen nüüd kulutanud meeletu aja ja energia andmetes tuhnimisele, kirjavahetustele ametkondadega, andmete analüüsimisele, kirjutamisele. Lisaks on läbi meedia korduvalt esitatud minu osas väga negatiivseid või isegi laimavaid artikleid, mis toovad mulle pigem majanduslikku kahju. Ometi on mingi osa inimesi, kes süüdistab mind rikastumises – kuidas seda küll selgitada?

PUNKT 16

Kuidas selgitada loogiliselt ja arukalt asjaolu, et Eesti Vabariigi peaminister valetab otsestuudios riiklikus meediakanalis, millele juhib isegi saatejuht korduvalt tähelepanu? Kuidas on võimalik seda sama peaministrit usaldada rahva tervise küsimustes?

PUNKT 17

Kuidas selgitada loogiliselt ja arukalt asjaolu, et riigikogu liige, kes on ühtlasi ka Tartu Ülikooli eetikaprofessor tuleb läbi meedia välja avaldusega, milles kutsub üles mitte andma arstiabi nendele inimestele, kes on kasutanud oma seaduslikku õigust ise langetada otsus vaktsineerimise osas?

PUNKT 18

Kuidas selgitada loogiliselt ja arukalt asjaolu, et psühholoogia professor ja kasvatusteadlane tuleb läbi meedia välja avaldusega jõuliselt survestada isikuid, kes kasutavad oma seaduslikku õigust ise langetada otsust iseenda terviseküsimustes?

Kes küll oskaks anda vastuseid?

Kas leidub inimest, kes suudaks nüüd võtta punkt-punktilt kõik ülaltoodu ette ja tuua välja selged ja arukad põhjendused, kuidas need asjaolud peaksid veenma inimest, et vaktsineerimine on hädavajalik, et meedia räägib sulatõtt ja ametkonnad annavad endast parimat, et rahvast tervikuna kaitsta?

Jään huviga ootama, et nüüd tuleks välja näiteks Eesti Päevaleht koos mahuka analüüsiga, mis lahkaks neid punkte või teeks seda mõni teine meediakanal ja annaks veenvad selgitused, mis annaks võimaluse inimestel langetada arukad ja teaduspõhised otsused oma terviseküsimustes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuna tegutsen selle blogi osas vaid annetuste toel, siis alljärgnevalt leiad konto andmed, kuhu head inimesed saavad teha     mulle toetusi, kes arvavad, et minu tehtav panus on oluline ja väärib ka mõningast tasustamist.

Pikemalt sellest: https://isalugu.blogspot.com/2021/03/kas-ka-minu-tegevus-oleks-tasustamist.html

Kui oled selle läbi lugenud ja tunned või arvad, et soovid anda oma panuse minu tegevusse, siis kordan siin oma konto andmeid:

Tarvo Alev
EE79 1010 0104 5829 6019

Selgitusse: "Blogi toetus" 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kui soovid saada kiiremini infot, uutest blogis ilmuvatest lugudest, siis mine blogi facebooki lehele ja märgi see meeldivaks või hakka jälgima, siis saad järgmisel korral koheselt teada, kui olen avaldanud uue loo.

https://www.facebook.com/isalugu

Loo autor: Tarvo Alev

Kommentaarid