LASTE AJUPESU KOOLIDES! Koolides toimub otsene laste mõjutamine vaktsineerimiseks!


Kooliaasta pole õieti veel alanudki ja möödunud on vaid nädal esimesest septembrist, kuid minuni jõuavad juba väga rohkelt lapsevanemate pöördumised üle Eesti erinevate muredega, mis kõik puudutavad koolide suhtumist sellesse hullu aega, mis käsitleb terviseteemasid, vaktsineerimist, erinevaid meetmeid jms.

Mitmed murekirjad tulevad nii lapsevanematelt kui ka õpetajatelt selle kohta, et koolitundides mõned aineõpetajad peavad pikki loenguid vaktsineerimise teemadel püüdes mõjutada selliselt laste arvamust ja meelitada neid vaktsineerima. Näiteks on teatatud juhtumitest, kus seda tegid lausa tööõpetuse ja ajaloo õpetaja, kellel kohe kindlasti ei ole erialast kompetentsi või ettevalmistust selleks, et pidada niivõrd olulise teema üle loengut õpilastele.

 

Selgituse annab MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoja liige

Pedagoogilise eetika vaatenurgast kommenteerib vaktsineerimise teemat Esinduskoja liige, kasvatusteaduste doktor Rea Raus:

„Põhimõtteline reegel koolides on alati olnud see, et mistahes maailmavaatelisi või väga isikliku tasandi teemasid ei tohi õpetajad mingil viisil survestada, sundida või muul viisil õpilasi ebakohaselt mõjutada. Muu hulgas on selliseks teemaks ka isiku tervis.  Vaktsineerimine, nagu ka kõik muud terviseotsused on  lapse, lapsevanema ja lapse arsti vaheline küsimus. Siin puuduvad õpetajal nii teadmised kui ka informatsioon lapse terviseseisundi kohta, samuti süvitsi minevad teadmised vaktsineerimise kui sellise hüvedest ja riskidest.

Koolis on normaalne, oma ainevaldkonna raames, pidada erinevaid arutelusid, kaaludes nii poolt kui vastu argumente, pidada debatte ja diskussioone. See aga eeldab konkreetse aineõpetaja kõrget professionaalsust ja pädevust konkreetsel teemal. Vaktsineerimise teema käsitlemisel peaks õpetaja olema soovitatavalt meditsiinilise ettevalmistusega, tutvustama õpilastele vaktsineerimise ajalugu ja tänapäeva, diskuteerima vaktsineerimisest saadud hüvede kuid ka vägagi suurte riskide või probleemide üle, mida ajalugu meieni on toonud. Samuti peaks sellise teema juures käsitlema ravimitööstuse erinevaid motiive, teadussaavutuste vastuolulisust läbi ajaloo ning murrangulisi edulugusid. Kovidvaktsiinide puhul kehtib aga väga selge reeglistik, mida vaktsineerimist kaaluvale isikule tuleb rääkida. Sinna hulka kuulub näiteks info, et tegemist on ajutiste müügilubadega vaktsiinidega, mille osas uuringud alles käivad ning mille kõiki kõrvaltoimeid veel ei teata. Näiteks ei ole kovidvaktsiinide puhul uuritud veel pikaajalisi mõjusid, kantserogeenseid mõjusid jne. Mis puudutab laste vaktsineerimist- siis laste massvaktsineerimist ei soovita praegu ei WHO ega mitmete riikide vaktsiinieksperdid, kaasa arvatult ei soovita laste massvaktsineerimist meie riiklik immuniprofülaktika ekspertkomisjon. Laste puhul on lubatud kasutada küll teatud vaktsiine, kuid neid soovitatakse puudulike ohutusandmete tõttu vaid riskilaste, suure vajaduse korral vaktsineerimiseks. On kaheldav, et õpetaja, kes klassi ees hüüatab ” Kõik vaktsineerima!” on kogu selle materjaliga kursis, samuti on kaheldav, et selliselt käituv õpetaja on kursis põhjustega, miks Eestis on retseptiravimite reklaam keelatud.

Vaktsineerimine on ja jääb vabatahtlikuks, väga isiklikuks terviseotsuseks, mida tuleb põhjalikult ning vastutustundlikult kaaluda, lapsel eelkõige koos oma vanematega ning vajadusel ka oma arstiga. See ei saa olla punalipuline hoogtöölaupäevaku loosung ning haritud pedagoogide, teadlike õpetajate jaoks on see tõenäoliselt elementaarne teadmine."


Võtsin ühendust ka advokaadiga, et uurida temalt seaduslikku poolt olukorra kohta. Sain advokaadilt selgituse, et õnneks tema laual hetkel veel konkreetseid selliseid juhtumeid pole, kuid kui peaks tulema selline juhtum, siis vajab see kindlasti kõrget tähelepanu ja seal on ka selge alus pöörduda kohtusse. Siinkohal pean ise oluliseks juhtida kõikide koolijuhtide ja õpetaja tähelepanu sellele, et nad mõtleksid ja kaaluksid selgelt läbi oma tegevuse, sest pole ju vaja olukordi, kus nad isegi pooleldi teadmatusest tõmbavad endale kaela niivõrd keerulised juhtumid.

 

Lahenduseks võiks olla suur avalik tähelepanu

Olen kogunud infot erinevate juhtumite kohta ja nende kohta kirjalikke vestlusi ja kirjeldusi, mis on lisatud siia alla kollaažina. Siiralt loodan, et see lugu levib laiemalt, seda jagatakse ka sotsiaalmeedias rohkelt, sest ainult nii saab kogu see teema suure avalikkuse tähelepanu, mille peale hakkavad asjad meie riigis ka liikuma.

Näiteks see 1. septembri aktustele pääsemine sai lahendatud kõigest nädalaga peale seda, kui teema sai suure kajastuse, kus ka läbi oma blogi suunasin kõrgendatud tähelepanu toimuvale. Isegi Haridusministeerium oli sunnitud teavitama kõiki koolijuhte sellest, et selline covid passi põhine diskrimineerimine ei ole kuidagi õigustatud ega põhjendatud.

 

Koolid saadavad välja väga erinevaid dokumente

Minuni on jõudnud ka koolijuhtide poolsed pöördumised klassiõpetajate poole, kus palutakse neil edastada nõusolekute vormid ainult VAKTSINEERIMATA LASTE vanematele.

Selgelt on näha tendents, kuidas koolides tegeletakse väga aktiivselt mitte haridusele keskendumisega, vaid pigem vaktsineerimise teemaga ja igal võimalusel just vaktsineerimata laste ja nende vanemate mõjutamisega. Minule jääb juba mulje, et koolid polegi enam selleks, et õpetada lastele ajalugu, matemaatikat või võõrkeeli, vaid hoopis on need üleöö muudetud vaktsiinipropaganda kanaliks.

Toon siin veel taaskord selgitusena välja, et kui on soov tegeleda suurelt just rahva üldise tervise eest muretsemise ja viiruse leviku tegeliku piiramisega, siis tuleb lõpuks hakata mõistma, et viirus levib nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimeste kaudu. Seeõttu pole ühtegi teaduspõhist loogikal sellest, et ühte suurt nakatajate gruppi üldse ei käsitleta ja teisele tehakse põhjendamatuid piiranguid ja mõjutusi.


Digitaalne E-Kooli keskkond mõjutab lapsi läbi reklaamide

Veel üks hirmuäratav osa kogu teemast on suur E-kooli digitaalne keskkond, mis ühendab endas nii koolid, õpetajad kui ka lapsevanemad. Küll aga on seal huvitav olukord, sest kui lapsevanem siseneb süsteemi, siis näeb ka küll erinevaid reklaame, milleks on sellised tavalised bännerid. Küll aga olukord muutub koheselt, kui süsteemi siseneb  laps, sest siis kuvatakse juba konkreetselt vaktsineerimise teemalisi reklaame „Pane õlg alla“ jms.

See on ilmselgelt suunatud propaganda just laste mõjutamiseks ja nendega manipuleerimiseks. Minule jääb üldsegi arusaamatuks, miks sellises töö keskkonnas peavad jooksma kõrval veel reklaamid? Ma ei tea, et ükski teine ametliku dokumendiportaali või muu analoogne kanali oleks „kaunistatud“ kommertslike teadaannetega. Eriti veel kooli teemaline leht, kus peaks kogu tähelepanu ja rõhk olema ju ainult haridust puudutavatel asjaoludel.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuna tegutsen selle blogi osas vaid annetuste toel, siis alljärgnevalt leiad konto andmed, kuhu head inimesed saavad teha     mulle toetusi, kes arvavad, et minu tehtav panus on oluline ja väärib ka mõningast tasustamist.

Pikemalt sellest: https://isalugu.blogspot.com/2021/03/kas-ka-minu-tegevus-oleks-tasustamist.html

Kui oled selle läbi lugenud ja tunned või arvad, et soovid anda oma panuse minu tegevusse, siis kordan siin oma konto andmeid:

Tarvo Alev
EE79 1010 0104 5829 6019

Selgitusse: "Blogi toetus" 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kui soovid saada kiiremini infot, uutest blogis ilmuvatest lugudest, siis mine blogi facebooki lehele ja märgi see meeldivaks või hakka jälgima, siis saad järgmisel korral koheselt teada, kui olen avaldanud uue loo.

https://www.facebook.com/isalugu

Loo autor: Tarvo Alev

Kommentaarid